Regeringens bostadsplan är helt otillräcklig


Uppskattningsvis kommer vi de närmaste fem åren att behöva minst 460.000 nya lägenheter i Sverige. Och då har Boverket ändå inte tagit hänsyn till den tilltagande flyktingströmmen. Regeringen planerar under samma tid för 250.000 nya lägenheter. Det kommer alltså att fattas minst 210.000 bostäder. Detta om fem år, trots att bostadskrisen är akut. I söndagens SVT Agenda försökte man ställa bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) till svars. Men man fick inga begripliga svar. Det blir inget. Det kommer helt enkelt inte att finnas tillräckligt många nya lägenheter.

+ There are no comments

Add yours