Regeringen släpper loss tankepolisen


Regeringen har presenterat åtgärder mot terrorism. Inrikesminister Ygeman (S) tycks ha en plan. Bland annat vill regeringen bestämma vilka länder människor skall få åka till – beroende på vilka åsikter dessa individer har. Jo, jag känner till IS och dess perverterade våld. Men någon ordning får det faktiskt vara. Lägg gärna oerhörda resurser på att lagföra återvändande IS-krigare och lås in dem så länge det bara går. Men för att kunna straffa någon för ett brott måste brottet i fråga först ha begåtts.

+ There are no comments

Add yours