Regeringen gör olagliga FRA-attacker lagliga?


Regeringen tänker låta försvaret genomföra offensiva cyberattacker. Visserligen bara vid en “kris” (hur nu det definieras) eller krig.

+ There are no comments

Add yours