Recension av Den nya jämlikheten


Fredrik Segerfeldt sätter i sin nya bok, Den nya jämlikheten – Global utveckling från Robin Hood till Botswana, åter staten och dess institutioner i centrum för det liberala argumentet om välstånd och ekonomisk utveckling.

+ There are no comments

Add yours