I Realtid om misslyckad integration av ensamkommande flyktingbarn


SNS har gett ut två rapporter som undersöker hur det går för enssamkommande flyktingbarn fram till 27 års ålder, vilket jag diskuterar i finanstidningen Realtid. “SNS redovisar andelen som förvärvsarbetar vid 27 års ålder. För de med svenskt ursprung är andelen som arbetar 79 procent för kvinnor och 82 procent för män. För flyktingar från samma länder som inte kom som ensamkommande barn är andelen som arbetar i 61 procent för kvinnor och 65 procent för män. För ensamkommande är andelen som arbetar 42 procent för kvinnor och 65 procent för män.”

+ There are no comments

Add yours