Rättvisa kräver likabehandling


Ett av den svenska kulturens (som tydligen inte finns, men det är en annan diskussion) framträdande drag är vårt starka patos för rättvisa. Vi går med på väldigt stora uppoffringar, så länge vi upplever att alla andra gör samma sak. Vi kan acceptera att en majoritet av vår inkomst går till det gemensamma, men vi reagerar väldigt starkt på när någon försöker smita undan sitt ansvar.

+ There are no comments

Add yours