Rättsstaten reas ut


Flyktingkris, terrorskräck och stressade politiker. Vad kan möjligen gå fel? Regeringen vill kunna stänga vägar, till exempel Öresundsbron. Och det går undan. Inblandade myndigheter och andra parter fick två dagar på sig i remissrundan. Lagrådet kritiserar lagförslaget för att det är ett hafsverk. Men det hindrar knappast politikerna från att gå vidare.

+ There are no comments

Add yours