“Rätten att bli glömd” är det mindre problemet


Nybloggat på HAX.5July.org: The “right to be forgotten” is the lesser problem – Om hur ett i och för sig allvarligt problem överskuggar ett större och allvarligare problem.

+ There are no comments

Add yours