Radio Swedens oberoende stryps


Sveriges Radios utlandssändningar krymps. Till att börja med kommer Radio Sweden inte längre att ha en egen redaktion, utan inordnas under Ekots nyhetsredaktion. Det ligger nära till hands att anta att SR-ledningen tycker att Radio Sweden har varit för oberoende. Personligen tycker jag att detta är tråkigt – eftersom Radio Sweden ofta har haft ett mer intressant urval av nyheter än svenska SR. Dessutom lägger man ner sändningarna på tyska och ryska. I dessa tider när det råder ett stort underskott på fria, oberoende och alternativa nyheter i Ryssland – då borde man snarare utöka sändningarna på ryska. Men så ser Public Service alltså inte på sitt uppdrag.

+ There are no comments

Add yours