Propaganda


Relationen mellan traditionell media och politiker kan närmast beskrivas som inavlad. Sällan är väl detta så tydligt som under almedalsveckan. Men den incestuösa relationen dem emellan blir tydlig ofta även under övriga året.

+ There are no comments

Add yours