PP: Sex, drugs & and rock and roll


Det förefaller som om Piratpartiet kommit fram till en ståndpunkt om sexköpslagen. Att den skall avskaffas. Detta med motiveringen “Varje människa måste äga rätten till sin egen kropp”.Trots sina inre problem tycks partiet fortsatt röra sig i en frihetligt humanistisk riktning. (Redan tidigare kräver piraterna till exempel avkriminalisering av innehav av narkotika för personligt bruk.) Tråkigt bara att partiet är så dysfunktionellt att det inte är med i matchen.

+ There are no comments

Add yours