Politisk korrekthet krävs vid evenemang i Stockholm


Stockholm Business Region är ett organ som arbetar med att utveckla och marknadsföra Stockholm. Den arrangör som vill ha hjälp av SBR med att marknadsföra ett evenemang måste redan tidigare redovisa hur de arbetar med “miljö- och hållbarhetsfrågor”. Detta kompletteras nu med att man måste göra en “genusredovisning”. Man skulle kunna ställa upp en hel massa olika krav, om man vill. Det finns nästan inga gränser. Speciellt om det inte behöver ha någon naturlig koppling till evenemangen i fråga. Det är värt att notera att det är just miljöpartistiska och feministiska normer som gäller i Stockholm.

+ There are no comments

Add yours