Politiken, verkligheten och idealen


Politik är en verksamhet som inte alltid tar hänsyn till verkligheten. Ofta handlar det om hur man vill att saker skall vara, vilket ibland kräver att man bortser från hur de faktiska förutsättningarna är. Politik är inte alltid logisk. Politiska beslut kan påverka ett område, samtidigt som man för en helt annan eller rent av motsatt politik på andra områden – trots att de är nära sammankopplade med det första. Att ha en idé, en ideologi och principer är viktigt. Att ha en vision är en förutsättning för att veta åt vilket håll man skall gå. Men allt måste ändå utgå från verkligheten, kända fakta och rimliga samband.

+ There are no comments

Add yours