Politiken hindrar samhällets utveckling


Vårt samhälle är en evolutionär process utan bestämt slutmål. Genom samarbete, spontan ordning, frivillighet, mångfald och erfarenhet skapas fungerande lösningar som tillgodoser medborgarnas behov och som tryggar vårt välstånd.

+ There are no comments

Add yours