Politik är att vilja. Miljöpartiet vill inte.


Datalagringsbråket mellan mig och (MP) fortsätter på SVT Debatt… “Miljöpartiet kan kräva att ett vägbygge idiotstoppas. De kan kräva att en flygplats läggs ner utan konsekvensanalys. Men de kan uppenbarligen inte kräva att datalagringen stoppas – trots att de har stöd av EU:s högsta domstol.”

+ There are no comments

Add yours