Polisen skall ägna sig åt viktigare saker än brott utan offer


Sverige har ovanligt få poliser per capita. De är dessutom utspridda över ett stort, glesbefolkat land. Detta är ett problem vad gäller att upprätthålla medborgarnas säkerhet. Situationen har blivit än mer ansträngd på grund av flyktingkrisen (passkontroller, bråk på boenden m.m.). Och polisen medger själv att dess hantering av vardagsbrott och brott mot enskilda (som redan från början är undermålig) får stå tillbaka. Det behövs fler poliser, helt enkelt. Men det kommer att ta flera år att utbilda dem. Under tiden har jag ett uppslag till hur man skulle kunna frigöra resurser för polisen: Sluta jaga narkotikamissbrukare (och icke-problematiska brukare).

+ There are no comments

Add yours