Polen, Sverige, Public Service & Husbondens röst


Jag är helt införstådd med att konservativa, kyrkliga, polska gubbar är hopplösa. Speciellt i politiken. Polens regering beter sig just nu politiskt klumpigt och demokratiskt olämpligt. Man önskar att de hade lärt sig något av frihetskampen för 30 år sedan. Men det här med att vi kritiserar Polen för att de har givit makten att till- och avsätta chefer inom Public service till regeringen (genom landets finansminister)? Hur stor moralisk fallhöjd har inte Sverige – om vi skulle mätas med samma måttstock? Vem äger SVT och SR? Egentligen? Och hur styrs koncernen?

+ There are no comments

Add yours