PATRIK ENGELLAU: Woke i USA är detsamma som politiskt korrekt i Sverige


Medelklassen blir förvirrad och försvagad när dess invanda begrepp och uppfattningar myndigt förklaras inte gälla längre. Anställda får gå på kurs och lära sig att det faktum att de inte anser sig vara rasister är själva beviset för att de är rasister och att de måste driva rasismen ur kroppen. (På 1970-talet fanns bland studenter i Stockholm maoistiska extremister som höll seanser i syfte att driva sin kvarvarande inre borgare ur kroppen men sådana företeelser var marginella i jämförelse med vad nutiden visar upp.)

+ There are no comments

Add yours