PATRIK ENGELLAU: Vem är rasist?


Nu har den amerikanske politikprofessorn och författaren Eric Kaufmann kommit med en studie där han tar ett postmodernt grepp på företeelsen och förklarar att föreställningen om utbredd rasism är en social konstruktion. Studien heter just The Social Construction of Racism in the United States.

+ There are no comments

Add yours