PATRIK ENGELLAU: Världen som filosofiskt laboratorium


Läs inte det här. Läsekretsen vill bli engagerade och rättmätigt upprörd. Det här är inte en sådan text. Det här är en text för nördar. Jag har skrivit den bara för att dokumentera min egen förnöjelse över en aha-upplevelse.

+ There are no comments

Add yours