PATRIK ENGELLAU: Varför skällde inte hunden?


Sedan jag stött och blött denna fråga alldeles till upplösning i min deckarhjärna har jag kommit fram till att det inte kan finnas någon annan förklaring än den som jag redan sedan länge varit klar över, nämligen att självbestämmanderätten och autonomin visserligen gäller generellt och rättvist lika för alla men att vissa ändå har mer rätt till självbestämmande än andra.

+ There are no comments

Add yours