PATRIK ENGELLAU: Varför politiker är till den grad förtjusta i att bli kritiserade att de till och med betalar aktivister för att kritisera


Politikerväldet samt de anslagsfinansierade myndigheter över vilka väldet styr är omsättningsmaximerande analogt med att privata företag är vinstmaximerande. Båda typerna av maximering är svåra att leda i bevis men den betraktare som alltid minns vilken grundhållning som kännetecknar den betraktade organisationen får sig en säkrare förståelse.

+ There are no comments

Add yours