PATRIK ENGELLAU: Vad fattas svensk sjukvård?


Ett trist men oundvikligt faktum är att tjänster som är gratis för konsumenten, till exempel skattefinansierade verksamheter i olika offentliga system, måste ransoneras om de uppfattas som attraktiva av konsumenten.

+ There are no comments

Add yours