PATRIK ENGELLAU: Tantali kval


Våra ledare är emellertid inte bara naiva, utan också högmodiga, ofta obegåvade, nonchalanta och oerfarna av att leda stora organisationer. Det finns många människor i Sverige utanför politiken som har den sortens läggning och erfarenheter som skulle behövas för att försöka rätta upp situationen. Sveriges problem är inte att fel partier sitter vid makten utan att den sorts människor som politikerväldet ställer till förfogande i allmänhet är olämpliga för uppgiften

+ There are no comments

Add yours