PATRIK ENGELLAU: ”Sverige är ett rikt land”


Jag tror att u-landsbiståndet till sin natur är skadligt för mottagaren eftersom det oundvikligen snedvrider och förstör de svaga sprittningar av ekonomisk utvecklingskraft som kan finnas även i de eländigaste situationer.

+ There are no comments

Add yours