PATRIK ENGELLAU: Religionskrig


Återhämtningspaketet är bara exempel på hur politiken alltmer förvandlas till religion. I samma artikel nämner Dahlgren en annan fråga som är utsatt för samma typ av konflikt, nämligen klimatpolitiken. Han skriver att några sverigedemokrater

+ There are no comments

Add yours