PATRIK ENGELLAU: PK-ismens mekanismer


Den politiska korrektheten handlar förstås, som jag och många andra har påpekat, om att politikerväldet behöver en ideologi som kan legitimera dess maktinnehav och dess instinktiva behov att styra över växande delar av samhället.

+ There are no comments

Add yours