PATRIK ENGELLAU: Ord spelar roll


Ett faktum som vi gemensamt – ursvenskar och invandrare – sopar under mattan är att Sverige rent objektivt tills vidare är överlägset exempelvis Irak. Irakättlingarna är såklart helt medvetna om detta ty annars skulle en stor del av dem frivilligt återvända till ursprungslandet.

+ There are no comments

Add yours