PATRIK ENGELLAU: Nutidens noja


Ett problem är att många migranter, särskilt sådana som skapar problem, på det hela taget inte vill integrera sig i någon annan kultur än sin egen. Men den största svårigheten är en annan, nämligen att vi västerlänningar själva inte förstår hur märkvärdigt fördelaktig vår egen kultur faktiskt är.

+ There are no comments

Add yours