PATRIK ENGELLAU: Nästan alla svenska problem har vi skapat själva rätt nyligen


Jag har gjort en observation vars sanningshalt är osäker men som känns viktig om den faktiskt skulle vara sann. Det handlar om en av mig påstådd avgörande skillnad mellan vad staten gjorde för hundra år sedan och nu.

+ There are no comments

Add yours