PATRIK ENGELLAU: Leion-teoremet


Politikerna gillar inte gängmord men de gillar den migrationspolitik som leder till gängmord. I sista hand drivs politiken av ett egennyttigt svärmiskt tänkande som kallas PK-ismen, en lära som kan verka välsinnad men egentligen är fanatisk.

+ There are no comments

Add yours