PATRIK ENGELLAU: Klimatpolitiska rådet


Själv tror jag att det faktum att miljömålen inte nås varken i Sverige eller i andra länder inte beror så mycket på dåligt handlag från regeringarnas sida som på att målen faktiskt är ouppnåeliga. Världen håller nu på att försöka uppfylla en till sin natur helt stalinistisk plan på total omvälvning av produktion och konsumtion som genomförs på måfå och efter tillfällig, känslomässig inspiration.

+ There are no comments

Add yours