PATRIK ENGELLAU: Kan man se ett mönster?


Det finns emellertid en fundamental skillnad mellan det konstgjorda strupprojektet och det svenska politikerväldets invandringsprojekt och det är att Macchiarini inte hade total makt. När hans misslyckande blev uppenbart åkte han ut eftersom den medicinska världen bara låter sig sol-och-våras till en viss gräns. Någon sådan gräns finns inte i svensk politik. Om Karolinska Institutet fungerat som svensk politik hade visselblåsare som larmade om att struparna inte dög blivit avfärdade som rasister och brunråttor.

+ There are no comments

Add yours