PATRIK ENGELLAU: Inblick i kulturlivet i Sunne


Det är inte svårt att föreställa sig majoritetens upprörda miner över att någon kunde motsätta sig att ”jämställdhet, mångfald beaktas så att god balans uppnås”. Kristina Lundberg uppfattar nog, kan jag inbilla mig, oppositionens invändningar som ett attentat mot den svenska värdegrunden.

+ There are no comments

Add yours