PATRIK ENGELLAU: Hur kommer sig PK-ismen?


Det är spännande att ligga i den intellektuella frontlinjen mot framtiden och följa hur andra människor i andra länder förhåller sig till samma slags frågeställningar som artikuleras på den här bloggen.

+ There are no comments

Add yours