PATRIK ENGELLAU: Går det att kickstarta avdomnade ekonomier?


På 1930-talet hade demokratin i de flesta västlandet några årtionden på nacken och en ny sorts härskare, politikerna, började bli varma i kläderna. Liksom alla andra suveräner behövde de en legitimerande teori av typ att de var tillsatta av Gud eller att de kunde göra underverk. Här passade Keynes teorier som hand i handske eftersom de förklarade att politikerna hade magiska krafter.

+ There are no comments

Add yours