PATRIK ENGELLAU: Från pliktsamhälle till rättighetssamhälle och tillbaka igen


Jag hävdar alltså att pliktsamhällets omvandling till rättighetssamhälle är så genomgripande den kan bli. Jag hoppas att denna tes är riktig ty på den bygger det följande resonemanget.

+ There are no comments

Add yours