PATRIK ENGELLAU: Ett kommersiellt erbjudande till just dig


På den här sajten finns nästan bara bildade, begåvade, toleranta och nyfikna läsare. Jag baserar det omdömet på de signaler som läsekretsen utsänder i form av kommentarer, meddelanden och bemötanden.

+ There are no comments

Add yours