PATRIK ENGELLAU: En icke-PK-istisk invandringspolitik


Min hittills oemotsagda uppfattning är att det gemensamma draget hos alla PK-istiska idéer är att de förespråkar tillstånd som är onaturliga i bemärkelsen att de inte uppstår av sig själva utan i stället kräver offentliga insatser för att komma till stånd.

+ There are no comments

Add yours