PATRIK ENGELLAU: En bekymrad myndighet


Detta är i sanning storslaget. I MSB:s fantasi förenar sig coronaförnekare, högerextremister, medelålders damer som gillar massage samt sådana som jag, som inte tror på allt Lena Hallengren säger, till en enda global dissidentgrupp vars syfte är att undergräva tilliten till svenska myndigheter. Jag förstår nu att när jag skriver en text som den här så deltar jag i en internationell koordinerad protest- och motståndsaktion under ledning av WFA.

+ There are no comments

Add yours