PATRIK ENGELLAU: Det nationella sammanbrottets metod


Birgitta Sparf skrev häromdagen att Sverige är ”en failed state på spikrak väg mot totalt sammanbrott”. ”Failed state” och ”sammanbrott” kan jag hålla med om, men inte ”spikrak”.

+ There are no comments

Add yours