PATRIK ENGELLAU: Checks and balances


Själv anser jag att Sverige hamnat i den mentala gyttjefällan att makt är rätt eftersom vi under årtionden ivrigt strävat dit. Så länge jag har känt Sverige har en enda drift varit förhärskande nämligen viljan att koncentrera makten hos politiker och samhällets övriga centrala organ i den totalitära föreställningen att kraftsamling i samhällstoppen är vägen till framgång och rätt svar på alla frågor.

+ There are no comments

Add yours