PATRIK ENGELLAU: Byråkrati


Med 656 patientbesök per läkare och år ligger Sverige alltså sämst av de 22 EU-länderna. Det här är ingen stabil siffra utan det går snabbt utför. År 2013 tog svenska läkare, enligt samma statistikserie, emot ungefär 1 300 patienter om året, ungefär där Finland ligger idag. Antalet patientbesök per läkare halverat på sju år! Undra på att sjukvården brister i tillgänglighet.

+ There are no comments

Add yours