På vems sida står Cecilia Malmström?


Jag har inget till övers för reflexmässig USA-bashing. Det finns tillfällen då vi skall vara tacksamma över att USA i princip är på vår sida. Men det finns frågor där kritik är på sin plats. Det gäller till exempel massövervakningen, strategin i arabvärlden och landets omoderna politik på upphovsrättens område. USA skall vara våra vänner, inte våra herrar.

+ There are no comments

Add yours