Övervakningsfrågorna: Vad händer nu?


Det finns inget stabilt underlag för en traditionell regeringsbildning. Vi kommer säkert att få en regering, förr eller senare. Men hur den kommer att se ut och hur det är tänkt att ros i hamn får framtiden utvisa. Men oaktat detta – så går det naturligtvis ändå att fatta beslut i riksdagen. Allt som krävs är att tillräckligt många är överens. Vad innebär detta när det gäller övervakningsfrågorna?

+ There are no comments

Add yours