Orwellskt nyspråk riktat mot patienternas rättigheter


Regeringen vill avskaffa vårdvalet. Förslaget fick en ytterst kort remisstid. Förmodligen vill regeringen inte höra andras synpunkter eftersom rimliga skäl för ett avskaffande inte finns. Vår nye sjukvårdsminister, förre SSU-basen Gabriel Wikström, vill avskaffa den nationella regleringen av vårdval i primärvården. Hans huvudproblem med den så kallade Lagen om valfrihetssystem (LOV) är att det ”leder till ojämlikhet”.

+ There are no comments

Add yours