Opininsläget enligt Aftonbladet/Inizio


Aftonbladet rapporterar: “Det folkliga stödet i flyktingfrågan återspeglas inte i opinionen.” Jag som trodde att opinionen utgjordes av folkets uppfattning… Märkligt hur man kan göra skillnad på synonyma begrepp. Det visar hur förvirrad samhällsdebatten är och vad som är fint nog att räknas som folk och vilka som är fä.

+ There are no comments

Add yours