Om yttrandefrihet


Yttrandefriheten är ska vara absolut. Alla uttryck ska vara tillåtna. Många invänder mot detta och menar att man exempelvis inte får hota folk. Yttrandet ”Björn ska få spö” ska då ses som ett möjligt hot som ska förbjudas. Och visst stämmer det att hot inte ska vara tillåtet men det är en missuppfattning att det innebär att yttrandefriheten måste begränsas. Det är ju inte yttrandet i sig som är det som bör förbjudas utan själv hotet. Man får mycket väl säga ”Björn ska få spö”men det är när det yttrandet blir ett hot som handlingen är förbjuden. Det svåra ligger i att avgöra huruvida hotet är på allvar eller inte.

+ There are no comments

Add yours