Oktoberöverenskommelsen


Regeringen och de borgerliga oppositionspartierna har i dag kommit överens om åtgärder för att möta och hantera flyktingkrisen.

Det är ömsom vin, ömsom vatten. Men jag tror tyvärr inte att man kan kalla dagens överenskommelse för ett samlat grepp – om man ser till de reella utmaningar landet står inför.

+ There are no comments

Add yours