Offentlighetsprincipen inskränks, igen.


Härom året inskränkte riksdagen den svenska offentlighetsprincipen – för att skydda EU-dokument som Bryssel helst inte vill att folket och media skall se. Nu tar man ännu ett steg för att inskränka insyn och möjlighet till granskning. Denna gång är det regeringen som vill göra offentliganställdas personnummer hemliga. Offentlighetsprincipen inskränks i många små steg. I en levande och fungerande demokrati skall folkets rätt till privatliv värnas – och den offentliga makten vara transparent. Men Sverige går, som sagt, åt andra hållet.

+ There are no comments

Add yours